Copyright © 2014 WSB

Nagroda dla specjalistów WSB

    Pragniemy poinformować, że praca pt. ,,Nowatorska technologia lutowania twardego narzędzi zbrojonych węglikami spiekanym do rozdrabniaczy leśnych i łupiarek produkowanych przez Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o.” została wyróżniona nagrodą I stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT ,,Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” za 2007 r. Praca została zrealizowana przez zespół naukowców z Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z firmy Węgliki Spiekane BAILDONIT Sp. z o.o. w Katowicach.

1

    Narzędzia zbrojone węglikami spiekanymi dla przemysłu leśnego i kamieniarskiego, często o skomplikowanej budowie, wymagały opracowania odpowiedniej technologii lutowania. Z uwagi na konieczność lutowania dużych stalowych korpusów narzędzi z wieloma kształtkami węglikowymi o powierzchni spajania wielokrotnie przekraczającej "bezpieczną" dla lutowanych węglików spiekanych granicę 100 mm2, należało przede wszystkim uwzględnić w technologii łączenia kompensację znacznych naprężeń własnych, powstających podczas studzenia narzędzi i doprowadzających do pęknięć, szczególnie w węglikach spiekanych. Jako metodę nagrzewania wybrano nagrzewanie, przy użyciu generatora indukcyjnego. Wzbudniki indukcyjne opracowano doświadczalnie dla każdego rodzaju narzędzia. Dzięki materiałom lutowniczym uzyskano właściwe zwilżanie i rozpływność lutu na węglikach spiekanych, a połączenia lutowane uzyskały większą wytrzymałość na ścinanie (ok. 300 MPa). To sprawiło, że narzędzia takie mogą pracować w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych, przy występowaniu zmiennych i dużych obciążeń w obróbce niejednorodnych materiałów. Dla zapobieżenia powstawania pęknięć w lutowanych narzędziach stosowano szerokie szczeliny lutownicze, wypełniane kompensacyjną siatką stalową lub niklową.