Copyright © 2014 WSB

Węglik spiekany

Co to jest węglik spiekany ?

    Jednym z najważniejszych współcześnie materiałów narzędziowych są węgliki spiekane, wytwarzane metodami metalurgii proszków. Zasadniczy postęp w rozwoju węglików spiekanych zawdzięcza się Karlowi Schröterowi, który odkrył, że proszek węglika wolframu zmieszany, z takimi metalami jak: żelazo, nikiel i kobalt oraz sprasowany w formie wypraski może być spiekany z udziałem fazy ciekłej, dając produkt charakteryzujący się niską porowatością, bardzo wysoką twardością oraz znaczną wytrzymałością. Bazując na wynikach jego prac węgliki spiekane, zawierające głównie węglik wolframu, zostały opatentowane w 1923 roku. Obecnie, stanowią one kompozyt złożony z węglika wolframu połączony osnową, najczęściej kobaltową lub niklową, czasami z dodatkami innych węglików np. węglika tantalu, niobu, tytanu. Ich rozwój ciągle cechuje duża dynamika. Przyczyniają się one, do zwiększenia wydajności wielu procesów technologicznych, trwałości części odpornych na ścieranie oraz narzędzi z nich wykonanych; tym samym ich zastosowanie umożliwia uzyskanie znacznych efektów ekonomicznych.
    Współcześnie produkowane węgliki spiekane posiadają szczególne, często zróżnicowane właściwości, specjalnie dostosowane do potrzeb różnych użytkowników. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu (narzędziowy, wydobywczy, samochodowy, chemiczny, zbrojeniowy, leśny), a także w medycynie. Liczne zastosowania węglików spiekanych, także w złożonych warunkach, i zapewnienie wysokiej trwałości wykonanych z nich elementów jest wynikiem kombinacji wysokiej odporności na ścieranie, twardości, wytrzymałości na zginanie, odporności na kruche pękanie i odporności na korozję.

Podstawowe gatunki węglików spiekanych, właściwości, zastosowanie.

    Właściwości węglików spiekanych zależą od ich składu chemicznego, na który składa się zawartość węglików wolframu, tytanu, tantalu, niobu i materiału wiążącego – kobaltu lub niklu, a także od wielkości ziarna proszków użytych do produkcji i metod wytwarzania. W praktyce wykorzystano możliwość zmiany właściwości węglików spiekanych i opracowano szereg gatunków dostosowanych do różnych zastosowań.

Zastosowanie gatunków węglików spiekanych:

S - do obróbki skrawaniem stali, staliwa i żeliwa ciągliwego
H - do obróbki skrawaniem żeliwa i innych materiałów dających krótkie wióry
HF - gatunki submikronowe o zwiększonej odporności na ścieranie
U - uniwersalne
G - do obróbki plastycznej metali
B - do narzędzi górniczych, kamieniarskich i recyklingu

    Firma Węgliki Spiekane „BAILDONIT” Sp. z o.o. jako jedyna w Polsce prowadzi pełny, zamknięty cykl produkcyjny, począwszy od otrzymania wolframu poprzez półwyroby z węglików spiekanych do wysokoprzetworzonych narzędzi.