Copyright © 2014 WSB

Laboratorium Chemiczno - Analityczne

    Posiadamy specjalistyczne Laboratoria pracujące zgodnie z systemem zarządzania jakością i spełniające wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009.

Laboratorium Chemiczno-Analityczne wykonuje:

 • analizy chemiczne:
  • substancji i mieszanin do produkcji węglików spiekanych, takich jak: proszek wolframu, proszek kobaltu, proszek niklu, proszek molibdenu, sadza, węglik wolframu, węglik wolframowo-tytanowy, trójtlenek wolframu, węglik tantalowo-niobowy,
  • gotowych wyrobów z węglików spiekanych na zawartość następujących pierwiastków: C, S, Si, Co, Ti, Ta, Nb, W, Na, K, Ca, Mg, Fe, Ni, Mn, Pb, Cu, Zn.
  • stali
  • substancji i mieszanin do produkcji elektrod
  • substancji i mieszanin do produkcji magnesów
 • analizy fizykochemiczne:
  • średniej średnicy cząstek (FSSS)
  • straty prażenia
  • zawartości wilgoci
  • zawartości popiółu

Dysponujemy następującym sprzętem pomiarowo-badawczym:

 • spektrometr ICP-OES
 • spektrometr ASA
 • analizator zawartości węgla LECO
 • spektrometr VIS
 • suszarki analityczne
 • piec muflowy

 

Pomiary, badania i ocena zgodności z wymogami realizowane są w oparciu o obowiązujące normy krajowe i międzynarodowe jak i własne procedury badawcze.

Wystawiamy świadectwa analizy.