Copyright © 2014 WSB

Polityka jakości

    Zadowolenie i pełna satysfakcja klienta realizowana poprzez produkcję i sprzedaż najwyższej jakości wyrobów z węglików spiekanych jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania oraz dalszego rozwoju Spółki Węgliki Spiekane BAILDONIT.

    Planując realizację naszej działalności, bierzemy pod uwagę zasoby (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne, intelektualne, i inne) oraz czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celów i kierunków strategicznych naszej Spółki, a także potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych, z uwzględnieniem określonych ryzyk i szans.

    Celem nadrzędnym z poszanowaniem mających zastosowanie przepisów prawnych jest produkcja i sprzedaż wyrobów o wysokiej, powtarzalnej jakości, w uzgodnionym czasie i po zaakceptowanych cenach, zadowalających klientów, a równocześnie pozwalających na osiągnięcie rentowności  satysfakcjonującej właścicieli i pracowników firmy.

    Narzędziem, przy pomocy którego pragniemy osiągnąć ten cel jest  utrzymywanie i rozwój   systemu zarządzania jakością oraz ciągłe doskonalenie jego skuteczności poprzez:

  • zaangażowanie w sprawy jakości personelu o niezbędnych kompetencjach i podnoszenie jego kwalifikacji poprzez realizację planowanych i ocenianych szkoleń
  • systematyczną analizę przepisów prawnych odnoszących się do działalności spółki i konsekwentne ich stosowanie
  • stałe doskonalenie produktów i technologii poprzez projektowanie nowych wyrobów oraz dokonywanie zakupów inwestycyjnych rozszerzających możliwości produkcyjne firmy pod kątem możliwości wykonywania wyrobów wyżej przetworzonych
  • korzystanie ze sprawdzonych dostawców surowców i usług, którzy spełniają wymagania jakościowe spółki, a w konsekwencji wymagania klientów
  • realizowanie w ramach procesów funkcjonujących w spółce celów dotyczących jakości
  • monitorowanie, analizowanie danych i wdrażanie niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych w celu poprawiania poziomu zadowolenia klienta

Katowice, kwiecień 2019r.                                

Prezes Zarządu

Henryk Kobyszewski

 

 

tuv pl